SMS365 DOŚWIADCZENIA

Dostawca SMS365

 • Pierwsza pożyczka za jeden grosz
 • Szeroka przedział wiekowy wnioskodawców
 • Minimum formalności bez wychodzenia z domu
 • Dogodny sposób spłaty

 

SMS365 jest firmą brokerską, która prezentuje Klientom propozycje związane z udzieleniem pożyczki, wszystkich instytucji finansowych zrzeszonych w organizacji. Siedziba SMS365 znajduje się w Warszawie na Placu Bankowym 2. Z jej usług można skorzystać 7 dni w tygodniu w placówce w godzinach pracy lub za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej. Warto dodać, że ta firma jest jedną z najstarszych tego typu organizacji działających na polskim rynku usług finansowych.

Platform SMS365

Wady i zalety

 • Plusy

  • Szeroki przedział wiekowy dla Wnioskodawców
  • Koszt pierwszej pożyczki to zaledwie 1 grosz
  • Wniosek o pożyczkę można złożyć SMS-em
  • Brak zbędnych formalności
  • Szybkie otrzymanie wpłaty na konto
 • Minusy

  • Wnioskodawca musi mieć rachunek bankowy u któregoś z zrzeszonych partnerów firmy brokerskiej
  • Niska kwota pierwszej pożyczki do 600 złotych

Za i przeciw

Niewątpliwym atutem firmy SMS365 jest to, że wiek Wnioskodawców, aby pożyczka mogła zostać udzielona, musi zawierać się w bardzo szerokim przedziale. Wynosi on od 20 do 75 lat. Nowi Klienci na pewno będą zadowoleni z faktu, że koszt udzielenia pierwszej pożyczki wynosi zaledwie 1 grosz. Sposobów, żeby wnioskować o dodatkowe pieniądze jest kilka, więc każdy zainteresowany może wybrać ten, który najbardziej spełnia jego indywidualne wymagania.

Firma SMS365 dokonała wszelkich starań, aby do minimum zmniejszyć ilość formalności. związanych ze skorzystaniem z świadczonych przez nią usług. Z tego powodu, Wnioskodawca nie musi nawet przyjeżdżać do siedziby organizacji, żeby podpisać umowę i inne wymagane i niezbędne dokumenty. Cały proces może odbyć się za pośrednictwem Internetu albo w sposób tradycyjny tj. drogą pocztową.

Jest to bardzo duże udogodnienie szczególnie dla osób pracujących w systemie zmianowym, na kilku etatach lub ludzi niepełnosprawnych o ograniczonym stopniu sprawności ruchowej, dla których przyjazd do firmy byłby dużym problemem i utrudnieniem. Kolejny atut SMS365 polega na tym, że Klient w przeciągu zaledwie kilku minut otrzyma propozycje przygotowane przez partnerów zrzeszonych w firmie. Szybkość tej procedury znacząco skraca czas wyboru oferty przez pożyczkobiorcę, podpisania stosownych umów oraz oczekiwania na wpłatę gotówki na konto bankowe.

Weryfikacja danych oraz zakończenie procesu rejestracji na stronie internetowej odbywa się poprzez wpłatę przez Wnioskodawcę kwoty jednego grosza na wskazane konto bankowe. Później pracownicy firmy kontaktują się z pożyczkobiorcą a końcową fazą całej procedury, związanej z pożyczeniem gotówki kończy się w chwili, gdy Klient wyśle w wiadomości tekstowej wnioskowaną sumę pieniędzy i dokładny termin zwrotu gotówki.

Jednak, należy zwrócić uwagę na to, że żeby skorzystać z usług firmy brokerskiej SMS365 trzeba mieć otwarty rachunek u jednego z partnerów zrzeszonych w organizacji. Jest to wada, ponieważ wybór instytucji finansowych, w których można mieć konto bankowe jest dużo większa. Nowi Klienci, którzy chcieliby pożyczyć dużą kwotę, na pewno nie otrzymają jej od razu, ponieważ suma pierwszego zaciągniętego zobowiązania w tej firmie nie może przekroczyć kwoty 600 złotych.

Informacje o firmie

SMS365 jest częścią firmy Midway Invest . Jest ona zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000609410. Firma posiada osobowość prawną – jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Główna siedziba organizacji znajduje się w mieście stołecznym Warszawa na Placu Bankowym 2. Firma świadczy usługi 7 dni w tygodniu a dokładne godziny jej pracy podane są na oficjalnej stronie internetowej.

Wymagania przy pożyczce

Aby móc skorzystać z oferty trzeba spełnić trzy podstawowe warunki. Wnioskodawca musi mieścić się w przedziale wiekowym określonym przez wewnętrzne regulaminy firmy tj. od 20 do 75 lat. Drugi związany jest z kwestią obywatelstwa – Wnioskodawca ubiegający się o pożyczkę musi być pełnoprawnym obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. Ostatni związany jest z formą kontaktu Klient musi posiadać aktywny numer telefonu komórkowego (jest on niezbędny do weryfikacji wprowadzonych danych i zakończenia procedury związanej z otrzymaniem pożyczonych pieniędzy.

Oferta

Wachlarz świadczonych usług przez SMS365 jest zróżnicowana i zależy w głównej mierze od oczekiwań Klienta i partnera organizacji w której posiada on rachunek bankowy. Kwota, którą można jednorazowo otrzymać waha się w przedziale od 200 do 3000 złotych. Możliwość pożyczenia dużych kwot dostępna jest tylko dla stałych Klientów brokera finansowego SMS365, którzy regularnie i w terminie spłacili wszystkie zaciągnięte wcześniej zobowiązania. Wnioskodawcy, którzy ubiegają się po raz pierwszy o pożyczkę mogą pożyczyć od 200 do maksymalnie 600 złotych.

Możliwości złożenia wniosku przez pożyczkobiorcę jest kilka. Firma wprowadziła je wszystkie, aby świadczyć swoje usługi na jak najwyższym poziomie, a każdy Klient mógł wybrać taką opcję, która spełnia wszystkie jego wymagania. Najpopularniejszym sposobem jest rejestracja Wnioskodawcy za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej brokera. Po prawidłowym wypełnieniu wszystkich niezbędnych do uzyskania pożyczki danych, Klient musi wpłacić kwotę w wysokości jednego grosza na podany numer bankowy.

Po weryfikacji wszystkich informacji Klient może złożyć wniosek o pożyczkę. Niedługo po zakończeniu procesu rejestracji Pożyczkobiorca otrzymuje wstępne oferty od siedmiu partnerów aktualnie zrzeszonych w firmie brokerskiej SMS365. Teraz, Wnioskodawca może wybrać najlepszą dla niego ofertę. Po dokonaniu tego kroku, niedługo po złożeniu kompletnego wniosku, wnioskowana kwota zostanie przelana na konto bankowe Pożyczkobiorcy.

Firma brokerska SMS365 potwierdza wpływ środków za pomocą wiadomości tekstowej na numer telefonu komórkowego, który został podany w składanym wniosku i zweryfikowany przez organizację. Drugim sposobem na złożenie wymaganego wniosku jest rozmowa telefoniczna z pracownikiem firmy. Ostatni dostępny sposób odbywa się za pośrednictwem kuriera (ta opcja wybierana jest przez osoby, które nie posiadają własnego rachunku bankowego – najczęściej są to osoby starsze: emeryci i renciści.

Proces weryfikacji danych jest taki sam, jak w przypadku standardowej rejestracji za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej. Spłata zaciągniętego zobowiązania możliwa jest poprzez przelew internetowy, w dowolnej placówce bankowej lub w formie przekazu pieniężnego wykonanego w placówce pocztowej. Warto podkreślić również fakt, że otrzymanie pożyczki w firmie SMS365 nie jest utrudnione, nawet jeżeli Wnioskodawca posiada zaciągnięte inne zobowiązania w innych instytuacjach finansowych, jednakże Klient musi dokonywać regularnych i terminowych spłat we wszystkich bankach i firmach pośredniczących.

Kolejnym atutem oferty brokera finansowego SMS365 jest możliwość refinansowania pożyczki, jeżeli wnioskodawca ma problem ze spłatą w terminie. Istnieje także możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania zaciągniętego w SMS365 Opinie Klientów potwierdzają wyjątkowość tej oferty. Wniosek o kolejną pożyczkę można złożyć od razu, po spłacie poprzedniej, jednakże nie jest możliwe, aby zaciągnąć jednocześnie kilka zobowiązań finansowych.

Struktura cenowa

Koszt zaciągnięcia pierwszej pożyczki przez nowego Klienta wynosi jeden grosz. Reprezentatywny przykład dotyczy pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej sms365.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 1411% przy założeniach, że: całkowita kwota pożyczki wynosi 600 zł; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 750,01 zł; oprocentowanie jest stałe i wynosi 10% w skali roku; całkowity koszt pożyczki wynosi 150,01 zł (w tym: prowizja 145,07 zł, odsetki 4,93 zł, opłata rejestracyjna 0,01 zł); czas obowiązywania umowy: 30 dni. Stan na 01.01.2017 r.

Reprezentatywny przykład pożyczki promocyjnej udzielanej za pośrednictwem strony internetowej sms365.pl lub przez telefon: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) to 0,06% przy założeniach, że: całkowita kwota pożyczki wynosi 200 zł; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 200,01 zł; oprocentowanie jest stałe i wynosi 0% w skali roku; całkowity koszt pożyczki wynosi 200,01 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 0 zł, opłata rejestracyjna 0,01 zł); czas obowiązywania umowy: 30 dni. Stan na 01.01.2017 r Firma zastrzega, że decyzja o udzieleniu pożyczki zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

Wsparcie Klienta

Wsparcie Klienta jest jednym z najważniejszych priorytetów w firmie. Świadczone jest ono na kilka sposobów: telefonicznie, za pośrednictwem korespondencji e-mail, podczas wizyty w placówce która jest otwarta przez 7 dni w tygodniu lub na czacie z konsultantem. Ta opcja jest dostępna na oficjalnej stronie internetowej firmy brokerskiej SMS365.

Tak szeroki wachlarz pomocy sprawia, że każdy pożyczkobiorca może skorzystać z opcji, która jest dla niego najwygodniejsza. Pracownicy firmy są życzliwi, powierzone im obowiązki wypełniają w pełni profesjonalnie i z zaangażowaniem. Udzielają wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania pożyczkobiorców oraz starają się wytłumaczyć Klientowi wszystkie niejasne i nie zrozumiałe dla niego kwestie a jeżeli jest taka potrzeba doradzają.

Podsumowanie

PL SMS365 Logo 3Oferta firmy SMS365 pozytywnie wyróżnia się pośród konkurencji z kilku powodów. Pierwszy to szeroki przedział wiekowy wnioskodawców, którzy mogą skorzystać ze świadczonych usług. Wynosi on od 20 do 75 lat, Kolejnym atutem, potwierdzającym wyjątkowość oferty jest zapewnienie przez firmę nie tylko kilku sposobów na złożenie wniosku o pożyczkę (rejestracja internetowa, rozmowa telefoniczna, za pośrednictwem kuriera) ale także wybór dogodnej metody spłaty (przelew internetowy, wpłata w placówce banku, płatność przekazem bankowym).

Firma wyszła także naprzeciw tym Klientom, którzy mają problem ze spłatą pożyczki, dając możliwość refinansowania zobowiązania, co pozwoli na wydłużenie okresu spłaty o kolejne 30 dni. Firma brokerska SMS 365 oferuje tą usługę na atrakcyjnych i preferencyjnych warunkach. Zależą one od pożyczonej kwoty i są ustalane indywidualnie z każdym Klientem, który chce z tej opcji skorzystać.

Tak szeroka gama możliwości jest ważna, szczególnie dla Wnioskodawców, którzy z niezależnych od nich przyczyn nie mogą samodzielnie stawić się w placówce instytucji finansowej lub taka wizyta wiązałaby się dla nich z poniesieniem dużych dodatkowych kosztów. Nowi Klienci na pewno będą zadowoleni z faktu, że koszt udzielenia pierwszej pożyczki wynosi zaledwie jeden grosz.

Pierwsza otrzymana kwota zawiera się w przedziale od 200 do 600 złotych a później stopniowo wzrasta, by osiągnąć maksymalną sumę wynoszącą aż 3 tys. złotych. Warto podkreślić, że siedziba firmy jest dostępna dla Klientów przez 7 dni w tygodniu. Godziny otwarcia placówki : od poniedziałku do piątku 7:00-22:00 a w soboty i niedziele 10:00-18:00. Wszelkie szczegółowe informacje na temat działalności firmy oraz jej aktualnej oferty można znaleźć na jej stronie internetowej pod adresem: https://www.sms365.pl/