Rapida DOŚWIADCZENIA

Dostawca Rapida

 • Składanie wniosku trwa tylko dwie minuty
 • Cała procedura odbywa się przez Internet
 • Brak ukrytych kosztów
 • Szybka decyzja i wpłata gotówki

 

Znane powiedzenie mówi, że pieniądze szczęścia nie dają, ale za to bardzo ułatwiają życie. Trudno się z nim nie zgodzić. Tempo życia ciągle wzrasta i zewsząd atakują nas nowe podatki, koszty, opłaty. Kolonie dziecka, ślub koleżanki, choroba i leczenie, wyprawka szkolna, prezent z okazji osiemnastki czy chociażby wyjazd na zasłużone wakacje. We współczesnym świecie, niemal każda sytuacja wiąże się z ponoszeniem materialnych kosztów. A pensje w pracy nie wzrastają.

Platform Rapida

Wielu ludzi zastanawia się, zwłaszcza w nagłych i nieprzewidzianych wypadkach, skąd wziąć gotówkę? Procedura zaciągnięcia kredytu czy wzięcia pożyczki w banku trwa bardzo długo. Składanie wniosku, kompletowanie wszystkich niezbędnych zaświadczeń na przykład od pracodawcy o dochodach i zatrudnieniu, weryfikacja wszystkich wprowadzonych danych, sprawdzanie Wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Długów czy Biurze Informacji Kredytowej, badanie poziomu zdolności kredytowej, oczekiwanie w niepewności na decyzję banku i ewentualna wpłata pieniędzy na konto.

Procedura ta trwa bardzo długo. Dla większości ludzi za długo. Często więc bywa tak, że w takich sytuacjach firma pożyczkowa jest ostatnią deską ratunku, dla tych, którzy nie mogą czekać. Na rynku usług finansowych swoje usługi świadczy wiele instytucji finansowych, jedną z nich jest Rapida.

Wady i zalety

 • Plusy

  • Duża kwota pożyczki – nawet do 25 tysięcy złotych
  • Oferta nawet dla tych, którzy nie mają dobrej historii kredytowej
  • Długie terminy spłaty
  • Złożenie wniosku trwa tylko 2 minuty
  • Szybka wpłata pieniędzy na konto
 • Minusy

  • Aby zaciągnąć pożyczkę, trzeba mieć gwaranta
  • Wnioskodawca musi mieć stałe źródło dochodów

Za i przeciw

Firma Rapida pozytywnie wyróżnia się pośród licznej konkurencji z kilku względów. Po pierwsze, oferuje swoim Klientom wpłatę na konto dużej sumy pieniędzy. Przedział możliwego do uzyskania wsparcia wynosi od 2,5 tys. zł do nawet 25 tysięcy złotych. Zaś przy zaciągnięciu pierwszego zobowiązania Wnioskodawca może otrzymać aż 15 tys. zł. W innych tego typu instytucjach finansowych kwota pierwszej pożyczki bardzo często nie może przekraczać 10 tys. złotych, dlatego oferta firmy Rapida jest tak atrakcyjna i przystępna.

Kolejnym atutem tego pożyczkodawcy jest to, że w ramach świadczonych usług wsparcie mogą otrzymać wszyscy Klienci, nawet ci, którzy nie mają pozytywnej historii kredytowej. Wnioskodawcy nie są sprawdzani w bazach takich jak Biuro Informacji Kredytowej czy Krajowy Rejestr Długów, dlatego oferta tej instytucji pożyczkowej skierowana jest niemal do wszystkich, którzy potrzebują gotówki. Inni pożyczkodawcy zawsze sprawdzają petentów pod względem ich historii kredytowej – jest to zazwyczaj podstawowy element procedury weryfikacyjnej. Ludzie wpisani na listy dłużników tym bardziej nie mogą liczyć na pomoc ze strony banków.

Następną zaletą firmy Rapida są długie terminy spłaty zobowiązania. Ta cecha jest bardzo ważna, zwłaszcza dla Klientów, którzy nie są w stanie uzbierać wymaganej sumy pieniędzy w krótkim czasie. Okres spłaty pożyczki waha się od 12 do nawet 48 miesięcy i jest zależny od wnioskowanej kwoty zobowiązania. Konkurencja bardzo często nie daje Wnioskodawcom żadnego wyboru i standardowo muszą oni oddać pieniądze w ciągu 24 miesięcy od udzielenia wsparcia.

Kolejnym atutem oferty Rapidii jest to, że wniosek o pożyczkę można złożyć za pośrednictwem Internetu a jego wypełnienie zajmuje tylko 2 minuty. Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany więc do stawiania się w siedzibie firmy, co jest szczególnie ważne dla ludzi chorych i starszych ani do kompletowania setek zaświadczeń i dokumentacji. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ Wnioskodawca nie musi ponosić żadnych dodatkowych kosztów.

Wprowadzenie takiej metody ubiegania się o dofinansowanie znacząco skraca nie tylko sam proces składania niezbędnego formularza. Klient nie musi przechodzić także przez długi i żmudny proces weryfikacji ani przez rygorystyczną ocenę zdolności kredytowej. To przede wszystkim sprawia, że Wnioskodawca otrzymuje gotówkę w ekspresowym tempie wynoszącym do 48 godzin od zaakceptowania Wniosku w dziale obsługi klienta.

Każdy pożyczkobiorca musi liczyć się z tym, że aby otrzymać pożyczkę w firmie Rapida musi nie tylko wykazać to, że jest w stanie spłacić miesięczną ratę zaciągniętego zobowiązania zgodnie z ustalonym wcześniej i zawartym w umowie harmonogramem, ale także jest zobowiązany do wskazania osoby, która będzie gwarantem spłacenia zaciągniętego zobowiązania finansowego.

Wynika z tego, że Wnioskodawca musi być na stałe zatrudniony i wykazywać regularne zarobki a jego poręczyciel musi pilnować, aby pożyczka była spłacana w terminie. Gwarant powinien także mieć świadomość, że jeżeli Wnioskodawca nie będzie w stanie wywiązać się ze spłaty rat, jest on zobowiązany w równych częściach razem z Klientem do uregulowania zaciągniętego wcześniej zobowiązania.

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że firma Rapida dołożyła wszelkich starań, aby zabezpieczyć bezpieczeństwo i interesy osób, które są poręczycielami podczas udzielania pożyczki, dlatego to właśnie na jego konto a nie Wnioskodawcy wpłacane jest zaciągnięte zobowiązanie. Takie działanie ma na celu uświadomienie gwaranta o tym, jakie obowiązki i powinności na nim ciążą, a także jest zabezpieczeniem przed wyłudzeniami i oszustwami. Obowiązek wypłacenia wnioskowanej kwoty Klientowi spoczywa tylko i wyłącznie na osobie poręczyciela, dlatego tak ważne jest aby wybrać do tej roli uczciwą i zaufaną osobę.

Informacje o firmie

Firma Rapida Money ma swoją siedzibę w Polsce w Warszawie przy ul. Elektoralnej 13 lok 121. Jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i widnieje tam pod numerem 0000647952. Został jej także nadany Numer Identyfikacji Podatkowej: 5252684957 oraz REGON 365892926. Do założenia firmy został wniesiony kapitał zakładowy wynoszący 200 tysięcy złotych.

Na polskim rynku pożyczkowym działa ona od niedawna, ale w Wielkiej Brytanii zaczęła swoją działalność w 2005 roku. O uczciwości i stabilności tej instytucji finansowej świadczy fakt, że z jej usług pożyczkowych skorzystało do tej pory ponad 230 tysięcy osób.

Wymagania przy pożyczce

Wnioskodawca, aby mógł ubiegać się o pożyczkę, musi spełniać kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim musi mieścić się w przedziale wiekowym przewidzianym w umowie. Wynosi on od 18 do 75 lat (podobne tego typu instytucje udzielają wsparcia tylko wówczas, gdy pożyczkobiorca ma ukończony 21 lub 22 rok życia). Musi być on obywatelem Polski i legitymować się ważnym dowodem osobistym oraz posiadać stały adres zameldowania.

Kolejny warunek, to pewne źródło dochodów i stałe miejsce zatrudnienia. Wnioskodawca musi wykazać, że jest w stanie spłacić miesięczną ratę zaciągniętego zobowiązania finansowego. Nie może być osobą, wobec której toczy się postępowanie sądowe o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Pożyczkobiorca musi także posiadać swój indywidualny rachunek w banku i aktywny numer telefonu komórkowego.

Aby zaciągnąć pożyczkę Klient musi mieć osobistego poręczyciela, który musi być świadomy obowiązków, jakie na nim ciążą ze względu na wypełnianą przez niego rolę w procesie udzielania pożyczki Wnioskodawcy przez instytucję finansową Rapida Money.

Oferta

Firma Rapida świadczy szeroką gamę usług w sektorze usług pożyczkowym na polskim rynku finansowym. Głównym atutem jej oferty jest możliwość uzyskania jednorazowo bardzo dużej kwoty pieniędzy. W przypadku pierwszego zobowiązania suma ta mieści się w przedziale od 2,5 tys. zł do nawet 15 tysięcy złotych. Jeżeli zaś Klient jest lojalny oraz terminowo wywiązuje się ze wszystkich obowiązków przewidzianych w umowie może otrzymać kwotę wynoszącą nawet 25 tys. zł.

Zaletą tej wyjątkowo atrakcyjnej i przystępnej oferty są także długie okresy spłaty od 12 do 48 miesięcy. Właśnie te cechy pozytywnie wyróżniają wśród licznej konkurencji firmę Rapida Opinie jej licznych Klientów potwierdzają nie tylko uczciwość samego pożyczkodawcy, ale także brak ukrytych kosztów, które mogłyby być dla pożyczkobiorcy kolejnym obciążeniem finansowym.

Wnioskodawca może także pozyskane pieniądze wydać na dowolnie wybrany przez siebie cel, o którym nie musi informować firmy Rapida. Warto także zaznaczyć, że cała procedura związana z pozyskaniem pożyczki świadczona jest za pośrednictwem Internetu a Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie w ciągu dwóch minut na oficjalnej stronie internetowej.

Pożyczkodawca nie wymaga także od swoich Klientów dobrej historii kredytowej ani nie sprawdza ich obecności na listach dłużników w Biurze Informacji Kredytowej czy Krajowym Rejestrze Długów. Takie działanie sprawia, że z usług firmy może skorzystać niemal każdy a przede wszystkim te osoby, które nie uzyskałyby wsparcia i pomocy w tradycyjnych instytucjach finansowych jakimi są banki oraz działających na podobnych zasadach konkurencyjnych firm pożyczkowych.

Struktura cenowa

Rapida Money nie tylko ułatwiła i skróciła wszystkie procedury związane ze złożeniem wniosku i otrzymaniem pieniędzy, ale także wprowadziła jasną i przejrzystą strukturę cenową związaną z kosztami pożyczki. Klient ubiegający się o dofinansowanie korzysta ze specjalnej aplikacji dostępnej na stronie pożyczkodawcy. Po wpisaniu niezbędnych danych, otrzymuje on pełne dane o wszystkich kosztach i wysokości miesięcznej raty. Wysokość RRSO i oprocentowania jest zmienna.

Wsparcie Klienta

Jeżeli Klient chce się skontaktować z doradcą firmy Rapida powinien skorzystać z numeru telefonu do działu obsługi klienta lub wysłać wiadomość e-mail na adres: czesc@rapidamoney.pl. Tam uzyska on wszelkie niezbędne informacje na temat oferty firmy.

Podsumowanie

PL Rapida Logo 3Mimo to, że spółka Rapida działa stosunkowo od niedawna na polskim rynku usług pożyczkowych, zyskała już dużą ilość stałych i bardzo zadowolonych Klientów. Głównym atutem tej instytucji finansowej jest atrakcyjna i przystępna oferta, która jednocześnie pozwala na otrzymanie jednorazowo dużej sumy pieniędzy i możliwość uzyskania długiego terminu spłaty zobowiązania. Firma także ograniczyła do minimum ilość niezbędnych do załatwienia formalności, a pożyczkę można otrzymać bez wychodzenia z domu.

Kolejnym atutem jest bardzo szeroki przedział wiekowy potencjalnych Wnioskodawców. Oferta firmy została skonstruowana także z myślą o tych, którzy nie mają pozytywnej historii kredytowej i nie mogliby otrzymać wsparcia w bankach i konkurencyjnych firmach pożyczkowych. Bez wątpienia propozycję Rapida należy wziąć pod uwagę przy rozważaniu decyzji o wzięciu pożyczki ratalnej, gdyż zarówno wysoka kwota, jak i długi termin spłaty wyróżniają tę firmę na tle konkurencji.