Kasomat DOŚWIADCZENIA

Dostawca Kasomat

 • Kwota pierwszej chwilówki do 1 000 złotych
 • Cały proces odbywa się przez Internecie
 • Szybka weryfikacja wniosku
 • Błyskawiczna wypłata

 

Powodów, przez które ludzie korzystają z usług firm pożyczkowych jest na pewno wiele. Jednak wśród nich na pewno przeważają te, które wiążą się z dodatkowymi wydatkami (wyprawka szkolna, remont, zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia itp.) chorobą (prywatne wizyty u specjalistów, wykonanie licznych badań obrazowych i laboratoryjnych, zakup leków i pokrycie kosztów nierefundowanego leczenia szpitalnego) czy sytuacją nadzwyczajną taką jak na przykład awaria samochodu (naprawa, zakup części), kradzież czy szkody wyrządzone przez różne klęski żywiołowe (powódź, pożar, gradobicie, susza itp.)Platform Kasomat

Poza bankowe instytucje finansowe udzielają pożyczek dużo szybciej niż banki a co najważniejsze bardzo często przyjmują wnioski nawet przez 7 dni w tygodniu, dzięki czemu potrzebujący mogą otrzymać gotówkę niemal od razu po złożeniu i weryfikacji wniosku. Instytucji świadczących usługi na rynku finansowym jest wiele co sprawia, że ludzie często nie mogą się zdecydować jaką ofertę wybrać. Aby ułatwić wybór dziś przedstawiamy najważniejsze informacje na temat działające w Polsce o dłuższego czasu firmy Kasomat.

Wady i zalety

 • Plusy

  • Pożyczka udzielana jest całkowicie on-line
  • Zobowiązania wobec innych banków nie dyskwalifikują pożyczkobiorcy
  • Polska firma o wyłącznie ojczystym kapitale
  • Szybka weryfikacja wniosku
  • Błyskawiczny przelew gotówki
 • Minusy

  • Duża ilość formalności
  • Krótki okres spłaty zobowiązania

Za i przeciw

Jednym z najważniejszych atutów firmy Kasomat jest to, że zarówno składanie i weryfikacja wniosku, a także decyzja i wpłata gotówki na konto Klienta odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Wnioskodawca nie musi stawiać się osobiście w placówce, czekać w kolejkach ani ponosić żadnych dodatkowych kosztów wynikających z dojazdu. Jest to bardzo wygodna opcja zwłaszcza dla tych, którzy pracują na zmiany lub na kilku etatach, rodziców samotnie wychowujących dzieci czy dla osób o ograniczonych możliwościach samodzielnego poruszania się lub przewlekle chorych.

Warto podkreślić, że takie rozwiązanie nie tylko wpływa na wygodę skorzystania z usługi, ale przede wszystkim znacząco skraca trwanie wszystkich etapów niezbędnych do otrzymania chwilówki a także pozwala na szybszą wpłatę wnioskowanej kwoty na rachunek bankowy Wnioskującego. Wspomnieć także należy, że jest to już powoli standard, że firmy świadczące usługi finansowe prowadzą swoją działalność za pośrednictwem serwisu internetowego, co jest dużym udogodnieniem nie tylko dla klientów, ale także dla nich samych.

Posiadanie zobowiązań w innych instytucjach finansowych, przede wszystkim w bankach, nie dyskwalifikują w żaden sposób wniosku złożonego przez pożyczkobiorcę, jednakże należy podkreślić, że nie może on mieć zaległości wynikających z terminowej spłaty rat a także osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie może figurować na żadnej liście dłużników, więc w głównej mierze wszystko zależy przede wszystkim od postawy samego petenta i jego obecnej sytuacji materialnej.

Warto podkreślić, że firma Kasomat jest jedną z niewielu instytucji pożyczkowych działających na naszym rynku usług finansowych, która dysponuje wyłącznie ojczystym kapitałem. To oznacza, że Kasomat jest rdzennie polską firmą i nie jest jedynie filią jakiejś wielkiej międzynarodowej korporacji. Ten fakt sprawia, że liczni Pożyczkobiorcy mogą czuć się dużo bezpieczniej i pewniej, ponieważ wielu rodaków nadal nie ma zaufania do zagranicznych firm zwłaszcza, jeżeli chodzi o pieniądze.

Wszystkie typy pożyczek obecne w ofercie Kasomat udzielane są w polskim złotym. Dzięki takiemu rozwiązaniu, Klienci od samego początku dokładnie wiedzą jaką kwotę będą musieli spłacić. Kolejnym atutem chwilówki w tej firmie jest bardzo szybka weryfikacja wniosku. Ta procedura zwykle nie zajmuje więcej czasu niż 15 minut. Po pozytywnej decyzji pieniądze niemal natychmiast przekazywane są na indywidualny rachunek bankowy Wnioskodawcy w banku.

Firma dokonuje przelewów w dni robocze w godzinach od 8 do 20. Cały proces związany z otrzymaniem gotówki odbywa się błyskawicznie, ponieważ trwa tylko 30 minut (w dni robocze jeżeli Klient posiada konto w banku partnerskim). Jednocześnie firma w celu podniesienia jakości świadczonych usług zamierza niebawem rozpoczęcie współpracy z kolejnymi instytucjami świadczącymi usługi w sektorze bankowym.

Jednakże, aby otrzymać wsparcie finansowe w firmie Kasomat należy przedłożyć dokumenty, świadczące o obecnej kondycji finansowej Wnioskującego. Zaciągniętą chwilówkę, która może wynieść maksymalnie 350 złotych w przypadku nowych Klientów, należy spłacić w terminie 30 dni od daty wpłaty przyznanego dofinansowania. W przypadku stałych i lojalnych Klientów firmy Kasomat, którzy nie mają zaległości w spłacaniu zobowiązań, kwota możliwego dofinansowania nie tylko wzrasta ale mogą oni także korzystać z szeregu przywilejów.

Informacje o firmie

Marka Kasomat należy do firmy Surat, która posiada osobowość prawną – jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej siedziba znajduje się w stolicy województwa wielkopolskiego tj. w Poznaniu na ulicy Strzeszyńskiej 213. Jest to od samego początku wyłącznie polska firma o krajowym kapitale zakładowym. Pod tym względem Kasomat jest jedną z nielicznych firm pożyczkowych.

Marka ta została dostrzeżona i doceniona, czego rezultatem są otrzymane przez nią wyróżnienia i certyfikaty, przyznawane nie tylko przez środowisko bankowe, ale przede wszystkim przez samych Klientów. Firma ta zdobyła tytuł „Odpowiedzialny Pożyczkodawca” i „100% Jakości”.

Wymagania przy pożyczce

Wnioskodawca, który chce ubiegać się o dofinansowanie, musi spełniać kilka podstawowych kryteriów przewidzianych w wewnętrznych regulaminach firmy. Przede wszystkim każdy Klient, który wnioskuje o pożyczce, powinien być osobą posiadającą obywatelstwo polskie, która ukończyła 20 rok życia. Główna granica wiekowa Pożyczkobiorcy wynosi nie więcej niż 65 lat.

Klient musi także posiadać pozytywną historię kredytową (jest ona związana z terminową spłatą rat zaciągniętych zobowiązań w innych instytucjach finansowych, przede wszystkim w bankach) i nie może figurować na żadnej liście dłużników czy Krajowym Rejestrze długów. Jego obowiązkiem jest także przedstawienie wyciągów z rachunku osobistego za okres od 1 do 3 miesięcy a także rachunków obejmujących uregulowanie podstawowych opłat takich jak: woda, prąd i gaz.

Wnioskodawca podczas składania wniosku musi podać swój aktywny numer telefonu komórkowego oraz numer osobistego konta bankowego, prowadzonego w Polsce. Wszystkie te wymagania mają na celu nie tylko weryfikacje danych Wnioskodawcy i ustalenia jego zdolności kredytowej, ale także chronią go przed zaciągnięciem zobowiązania, którego nie będą w stanie spłacić, co może skutkować wpadnięciem w tzw. pętle zadłużenia i jej zgubnych i niebezpiecznych skutków, które mogą ciągnąć się za Klientem przez długie lata a nawet do końca życia.

Oferta

Polska marka Kasomat przygotowała dla Pożyczkobiorców interesującą, atrakcyjną i konkurencyjną gamę usług. Pierwszym z jej atutów jest wysoka kwota pierwszej chwilówki, gdyż wynosi ona aż 1 000 złotych. Zaletą oferty jest także szeroki przedział wiekowy, w którym muszą znajdować się Pożyczkobiorcy, aby otrzymać wnioskowane dofinansowanie tj. od 20 do maksymalnie 65 lat. Należy zaznaczyć, że cała procedura składania wniosku, jego weryfikacji oraz wydania decyzji i przelania środków finansowych odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Takie rozwiązanie skraca czas trwania przyznania pożyczki kilkukrotnie a poza tym, Klient nie jest narażony na ponoszenie dodatkowych kosztów związanych m.in. z dojazdem do siedziby firmy. Następnym atutem tej instytucji finansowej jest to, że jej Klienci mogą spłacić w dowolnej chwili swoje zaciągnięte zobowiązanie bez żadnych negatywnych konsekwencji. Wnioskodawca ma także prawo do bezpłatnego odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, bez podawania przyczyn swojej decyzji.

Pożyczkobiorcy mogą skorzystać także z opcji wydłużenia terminu spłaty pożyczki. Następnym atutem jest przystępna i atrakcyjna oferta dla stałych Klientów, którzy spłacają swoje zobowiązania w terminie. Nie tylko mogą oni otrzymać większą ilość gotówki, ale także mogą korzystać z licznych przywilejów, takich jak na przykład refinansowanie pożyczki, jeżeli wyjątkowo mają oni problemy z oddaniem wnioskowanej kwoty.

Ciekawą propozycją jest także możliwość uzyskania specjalnych zniżek i rabatów, które pozwalają na obniżenie kosztów udzielanego dofinansowania nawet o kilkanaście procent. Klient samodzielnie decyduje, jaką kwotę chce pożyczyć i na jaki okres. Takie rozwiązanie sprawia, że każdy Klient może dostosować ofertę do swoich indywidualnych potrzeb.

Ta możliwość bardzo pozytywnie wpływa na konkurencyjność, atrakcyjność i innowacyjność oferty firmy Kasomat opinie jej licznych Pożyczkobiorców potwierdzają także fakt, że ta poza bankowa instytucja finansowa nie naraża swoich Wnioskodawców na ponoszenie żadnych dodatkowych i nieprzewidzianych kosztów a także przestrzega wszystkich zasad, którymi się kieruje. Należy dodać, że firma ta za swoją działalność w sektorze pożyczkowym została nagrodzona certyfikatami „Odpowiedzialny Pożyczkodawca” i „100% Jakości”.

Struktura cenowa

W firmie Kasomat, Klient samodzielnie decyduje o wysokości zobowiązania (pierwsze wynosi maksymalnie tysiąc złotych na 30 dni) oraz okresie spłaty. Oprocentowanie pożyczki wynosi 25%. Wnioskodawca od razu po zaznaczeniu w kalkulatorze wnioskowanej kwoty i czasu trwania uregulowania zaciągniętego zobowiązania od razu otrzymuje pełną i ostateczną informację o wszystkich kosztach oraz o wysokości miesięcznej raty.

Firma poza bankowa Kasomat nie obciąża swoich Pożyczkobiorców i nie naraża ich na pokrywanie żadnych dodatkowych i nieprzewidzianych kosztów, które nie byłyby wyszczególnione w podpisanej umowie. Tylko w przypadku nieterminowej spłaty Klient jest zobowiązany do oddania nie tylko wnioskowanej sumy ale także naliczonych karnych odsetek, których wysokość jest zawarta w Tabeli opłat.

Wsparcie Klienta

Firma Kasomat w trosce o jakość świadczonych usług a także zadowolenie i komfort Pożyczkobiorców uruchomiła kilka możliwości wsparcia Klienta. Odbywa się ono poprzez czat i formularz kontaktowy na stronie internetowej pożyczkodawcy, drogą elektroniczną (za pomocą poczty e-mail) lub telefoniczną z Biurem obsługi Klienta. Ta instytucja uruchomiła kilka infolinii, aby Klienci mogli otrzymać konkretne informacje. Istnieje także możliwość zadania bezpłatnego pytania na oficjalnych profilach Kasomat na portalu społecznościowym Facebook.

Podsumowanie

PL Kasomat Logo 3Marka Kasomat jest Polską firmą wyłącznie o ojczystym kapitale zakładowym. Klienci całą procedurę związaną ze składaniem wniosku a także dołączaniem niezbędnej i wymaganej dokumentacji załatwiają przez Internet, co znacząco skraca czas potrzebny do wydania decyzji i wypłaty wnioskowanej kwoty na indywidualny rachunek bankowy Wnioskodawcy. Firma dba także o swoich stałych i lojalnych pożyczkobiorców, oferując im specjalne rabaty obniżające koszty pożyczki czy skorzystanie z możliwości refinansowania.